Burendag Oosternieland 2020

Op zaterdag 26 september is een groot aantal inwoners van Oosternieland in hun dorp in actie geweest in het kader van Burendag. Dit was een door de Corona-perikelen uitgestelde actiedag. De dag begon bij Leo in de schuur waar met elkaar koffie werd gedronken. Daarna werden in groepen die, corona-proef uiteraard, allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Een kleine mijlpaal daarbij was het uitzetten van de te bouwen dorpsvoorziening. Ter plekke is nu duidelijk waar ‘Chateau Nijland’ zo ongeveer zal worden gebouwd.
Verder werd er hard gewerkt op en rond de kerkhof. Vele graven werden van onkruid ontdaan en veel gevallen takken werden verwijderd. Ook werd in het dorp een aantal poppen geplaatst die het verkeer moeten waarschuwen tegen hardrijden en voor spelende kinderen. Na afloop werd er, wederom bij Leo, soep en broodjes gegeten en werd de conclusie getrokken dat Burendag 2020, ondanks alle ongewone omstandigheden, bijzonder geslaagd was.

Jong en oud actief
Leo houdt toezicht