Oosternieland (Nijland)

Oosternieland is ontstaan aan een dijk in de voormalige Fivelboezem. De rivier Fivel verzandde in de loop der tijden steeds meer. Uiteindelijk werd het restant afgedamd door de dijk waaraan het dorp ligt.

Oosternieland ligt ten zuiden van Roodeschool. Het dorp telt ongeveer 155 inwoners.
Oosternieland is een vriendelijk woondorp aan de voet van de dijk in een open landschap. Door de landschappelijke waarden (maren, openheid en dijken) heeft het dorp aantrekkingskracht op de recreant. Bij Oosternieland liggen enkele oude meanders in het landschap.

Oosternieland heeft een kerkje uit de 13e eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas van Myra. Het staat op de omgrachte dorpswierde en wordt omgeven door een kerkhof. Kerk en kerkhof zijn beide eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Boerderij Den Hoorn ten noordoosten van Oosternieland was vroeger een voorwerk van het Klooster Feldwerd in Oldenklooster, dat dit voorwerk in 1453 opnieuw bedijkte. De Den Hoornsterweg is ernaar vernoemd.

Bron: Wikipedia


DÖrpslaid
OOSTERNIJLAND

Oet zeeklai geboren bestait Nijland al ’n eeuwigaid
De kerk mit klok en toren dei d’r al zo lange stait
Loop ik deur Nijland, din kommen herinnerns al gauw
Din roek ik het verleden, joa mien dörpke blief ik trouw

Refrein :
Oosternijland, hoog ien het noorden van Nederland
Oosternijland, aan die heb ik mien hart verpand
Oosternijland, ik wait het klinkt zo gewoon

Moar Oosternijland, is het dörp woar ik groag woon
Nijland het niks biezunders, moar is toch wel weer uniek
Ain weg mit 40 hoezen mit voak ’n hail specioal publiek
Vanoaf Zieldiek zo noar Diekgat, din linksoaf noar Pasterij
Din ’n stukje over Maarvliet en din begunt het weer opnij

Refrein:
‘T rooie hek en schaidenspoal, dat is nou verleden tied
Moar ook modern Oosternijland moakt mie nog doaglijks blied
Roemt, rust en ainvoud, de top van ’t Grunniger laand
Doarom blief ik hollen van mien Oosternijland

Refrein:
Oosternijland, hoog ien het noorden van Nederland
Oosternijland, aan die heb ik mien hart verpand
Oosternijland, ik wait het klinkt zo gewoon
Moar Oosternijland, is het dörp woar ik groag woon

Tekst en muziek: Eppe Scholtens