Brief Dorpsbudget

Beste bewoners van Oosternieland, 

Zoals jullie wellicht weten stelt de Gemeente Het Hogeland (vanaf) dit jaar zogenaamde ‘dorpsbudgetten’ voor alle dorpen in de gemeente beschikbaar. Het gaat daarbij om een bedrag van in totaal € 14.000 Euro. Dat is natuurlijk een mooi bedrag om iets voor ons dorp te doen.  

Omdat de aanvraag moet lopen via een ‘rechtspersoon’, zoals de Vereniging voor Dorpsbelangen is, nemen wij langs deze weg het initiatief om jullie te vragen met ideeën te komen. Voor de goede orde: dit is niet alleen voor de leden van Dorpsbelangen, maar voor alle bewoners. Elk huishouden in Oosternieland ontvangt dan ook deze uitnodiging. 

Ons idee is om op vrijdag 20 maart 2020 in het Fivelhoes te Zijldijk na de dan te houden jaarvergadering (om plm. 21.00 uur) alle bewoners in de gelegenheid te stellen om dit met elkaar te bespreken. Wij nodigen jullie hierbij alvast daarvoor uit. Voor de leden van Dorpsbelangen volgt er overigens nog een ‘officiële‘ uitnodiging voor de ledenvergadering. 

Voor het toekennen van de dorpsbudgetten gelden de volgende voorwaarden / afspraken’: 

* Het is bedoeld om de leefbaarheid en de vitaliteit van dorpen te verbeteren 
* De regeling is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen 
* Het geld komt per 1 januari 2020 beschikbaar 
* Inwoners bepalen zelf de prioriteiten en ideeën 
* Elke dorpsbewoner kan met een initiatief komen 
* Het moet breed gedragen worden in het dorp, d.w.z. het moet structureel bijdragen aan  de leefbaarheid en een ‘ algemeen publiek belang dienen’. 
* Dorpsbewoners moeten zelf bijdragen aan de totstandkoming van het project 
* De aanvragen moeten lopen via een rechtspersoon 

We hopen dat we met elkaar tot een mooie invulling van dit project kunnen komen en dat jullie aanwezig zullen zijn op vrijdag 20 maart a.s. om dit te bespreken. Mocht je verhinderd zijn om te komen, dan is het natuurlijk ook mogelijk om op een andere manier ideeën aan te dragen. Neem dan contact op met iemand van Dorpsbelangen. 

NL Doet 
Op zaterdag 14 maart is het weer de landelijke NL-doet-dag. Wij attenderen jullie ook hier alvast graag op, maar ook hierover volgen binnenkort nadere berichten vanuit Dorpsbelangen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens De Vereniging van Dorpsbelangen 

Eppe Scholtens 
(voorzitter)