De kerk van Oosternieland is een middeleeuwse bakstenen zaalkerk in het dorp Oosternieland in de Nederlandse gemeente Eemsmond, provincie Groningen. De kerk en het bijbehorende kerkhof zijn in 1981 aangekocht door de Stichting Oude Groninger Kerken.

Deze kerk is gebouwd in het midden van de 13e eeuw. De westmuur is in 1843 vernieuwd. Het 13e-eeuwse kerkje ligt op de omgrachte dorpswierde en was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas.


De kerk was er slecht aan toe bij de overdracht in 1981 aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Bij de restauratie van 1985-’87 heeft men ervoor gekozen het door de tijd en reparaties getekende exterieur intact te laten. Bij het koor bevinden zich aan de noordkant twee dichtgemaakte venstertjes boven elkaar: beneden een hagioscoop en daarboven een venster dat nog de afmetingen heeft uit de bouwtijd. Er is veel hersteld in moderne steen, vooral onderin; het muurwerk van een geheel in steen overwelfde kerk zonder steunberen heeft nu eenmaal veel te verduren.


Hoewel de romaanse kerk van Oosternieland een beetje achteraf ligt op een terp met een gracht er om heen, is ze zeker de moeite waard om te bezoeken. Men komt de kerk binnen via de oorspronkelijke altaarsteen, die in 1673 nog werd gebruikt als grafzerk en later tot drempel werd gedegradeerd.

Binnen is de oorspronkelijke overwelving in steen met koepelgewelven. Kenmerkend is dat de gewelven laag aanzetten en de muraal-en gordelbogen niet tot de grond toe doorlopen, waardoor er geen ruimte op de vloer wordt ingenomen. De gewelven zijn verfraaid met ronde ribben die samenkomen in stervormige sluitringen. Op het koor zit in de zuidwand een priesterzetel en aan de noordkant een sacramentshuisje.

De preekstoel is in 1773 gemaakt in Louis XV-stijl; de avondmaalstafel is uit dezelfde
eeuw. Tot de restauratie beschikte de kerk over een omgebouwd kabinetorgel van Albertus van Gruisen uit 1805.

Het orgel is in de jaren 1989-‘90 gereconstrueerd door de gebroeders Reil.

Naast de reguliere diensten zijn er voorstellingen en kleine concerten in de kerk. Kijk op de website van Groningerkerken voor een actueel overzicht van alle activiteiten.

De plaatselijke stichting (namens de Stichting Oude Groninger Kerken) bestaat uit:
Eppe Scholtens (voorzitter)
Jaap Woltjer (penningmeester)
Johan de Winter (secretaris)
Henk Poot


Bron:
https://www.kerkoosternieland.nl/home
https://www.groningerkerken.nl/