Dorpsbelangen Oosternieland

Evenals veel andere dorpen in de omgeving kent Oosternieland een vereniging voor Dorpsbelangen. De vereniging Dorpsbelangen voor Oosternieland is opgericht op 3 april 1980. De doelstelling van Dorpsbelangen Oosternieland, zoals dit in de statuten van de vereniging is vastgesteld, is de behartiging van de algemene belangen van het dorp Oosternieland en zijn inwoners. Een doel is de leefbaarheid van het dorp Oosternieland en omstreken te bevorderen in de meest ruime zin van het woord. Dorpsbelangen informeert inwoners als er nieuws is of binnenkomt welke interessant is voor Oosternieland.

Daarnaast kan Dorpsbelangen een spreekbuis zijn voor bewoners onderling en met gemeente en maatschappelijke organisaties. Ook zijn zij er voor het ondersteunen van activiteiten voor en door de inwoners.

Het bestuur organiseert tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar. De algemene ledenvergadering is meestal gepland in de maand maart. Indien een bijzondere situatie zich voordoet, wordt er een extra vergadering bijeengeroepen, waarbij de leden geraadpleegd worden over een bepaald onderwerp.

In een wereld waarin de samenleving meer en meer individualiseert, zijn activiteiten en evenementen belangrijk voor een dorp. Dorpsbelangen organiseert activiteiten voor jong en oud. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor. Wilt u zich opgeven voor een van de werkgroepen of wilt u daar meer informatie over, of wilt u vrijwilliger worden bij de organisatie van activiteiten, dan bent u van harte welkom!  Neem contact op met een van de bestuursleden of gebruik algemene e-mailadres van de vereniging Dorpsbelangen Oosternieland: oosternieland@outlook.com 


Samen bereiken we meer

Wij doen een oproep aan alle bewoners van Oosternieland om zich aan te melden als lid! Alleen met (veel) leden heeft de Vereniging immers bestaansrecht en slagkracht. Met een lidmaatschap kunt ook u uw stem laten horen en invloed uitoefenen.

Word lid

Gebruik onderstaand formulier om u in te schrijven als lid van Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternieland.
Voor 2022 bedraagt de contributie € 12,50  per gezin en voor alleenstaande € 6,25 per jaar.

Ik word lid van Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternieland tot wederopzegging: