Vervolg Dorpsvisie Oosternieland

In maart heeft Oosternieland een begin gemaakt met het formuleren van een dorpsvisie. Aanstaande donderdag gaan we hierover verder in gesprek en de dorpsvisie invulling geven.

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken gaan we de vervolgbijeenkomst(en) als volgt organiseren.

De eerst volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 14 juni van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Deze bijeenkomst zal worden begeleid door een adviseur van Groninger dorpen.

Omdat niet iedereen in de gelegenheid zal zijn om die avond tijd vrij te maken, wordt er een koffieochtend georganiseerd op zaterdagochtend 16 juni tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Hierbij is het opnieuw mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s die terug moeten komen in de dorpsvisie.

Mocht je alsnog verhinderd zijn op beide data, dan is het mogelijk om schriftelijk je bijdrage te leveren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Carma van der Linden.

In verband met de organisatie is het fijn om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Geef daarom door of je hierbij aanwezig kunt zijn. Dit kan via de website met het contactformulier of via de e-mail met de uitnodiging.

De locatie van de bijeenkomsten is Oosternielandsterweg 41 (op de lege kavel tussen nummers 39 en 43 in).

Waarom een dorpsvisie?

Het doel van een dorpsvisie is inzicht krijgen in leefbaarheidsvraagstukken en daarvoor oplossingen en acties te beschrijven. Om de leefbaarheid in een dorp te behouden dan wel te verbeteren, moet ons dorp eerst helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wat ze wil verbeteren. Daar moet iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het mee eens zijn. Daarbij kan het gaan om onderwerpen als woonomgeving, gemeenschapszin, dorpsbelangenvereniging, sport en recreatie, milieu en groenvoorziening, verkeersveiligheid, mobiliteit, zorg, bereikbaarheid, relatie met de gemeente en wijkagent en alles wat er verder nog in het dorp leeft aan thema’s. We willen een antwoord formuleren op de vraag: welke kant willen we de komende jaren op? Door het hebben van een dorpsvisie is het voor het dorp gemakkelijker om snel te reageren op
ontwikkelingen die ons dorp raken.