Eemsmond verbindt

 

Eemsmond Verbindt is een medium van de gemeente Eemsmond. Hierin geven ze specifieke informatie over alles wat te maken heeft met gaswinning en

wat er rondom de versterkingsopgave binnen de gemeente gebeurt.

Dit is te vinden op de website www.eemsmond.nl/versterken

Belangstellenden kunnen zich hier tevens inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

Eens per maand verschijnt Eemsmond Verbindt ook als bijlage in de Ommelander Courant.