Algemene ledenvergadering

Beste dorpsgenoten,

Graag nodigen wij u  uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen Oosternieland.  

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart a.s. vanaf 20.00 uur in het dorpshuis van Zijldijk.
De agenda van deze vergadering wordt op een later tijdstip verzonden evenals de notulen van de ledenvergadering van 2019.

De contributie voor 2020 bedraagt € 12,50 per gezin en € 6,25 voor alleenstaanden.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL64RABO 012.90.26.751 tnv Dorpsbelangen Oosternieland o.v.v. contributie 2020.
We vragen geen bijdrage voor de lichtsnoeren dit jaar, degene die dit al betaald hebben krijgen het bedrag terug gestort.

We rekenen we op uw komst!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.