Vragenlijst

Aan alle bewoners van Oosternieland, De provincie doet onderzoek naar de bereikbaarheid van voorzieningen op het Hogeland. Het doel is zicht krijgen of de huidige …

Lichtweek

Naar verwachting rijdt de eerste trein naar de Eemshaven op 3 april! In het kader van de opening van het nieuwe spoor, wordt in de …