Bijeenkomst dorpsvoorziening

Beste inwoners van Oosternieland,

Nu de Corona-maatregelen enigszins worden versoepeld zouden wij, als ‘werkgroep dorpsvoorziening Oosternieland’, jullie aandacht willen vragen voor het volgende:

Wij zouden graag, nu de realisatiefase van de dorpsvoorziening op de lege kavel in het zicht komt, met de bewoners van Oosternieland hierover willen ‘brainstormen’. Een bijeenkomst daartoe hadden we al eerder willen plannen, maar kon toen nu niet doorgaan vanwege de Corona-perikelen.

Uiteraard willen we ook nu terdege rekening houden met wat wel en niet kan en mag. Wij denken echter dat het verantwoord en mogelijk is om onder de huidige regels een bijeenkomst te kunnen organiseren. Zoals eerder gezegd is het doel van de avond om de precieze stand van zaken rond de dorpsvoorziening toe te lichten. Daarnaast willen we graag gezamenlijk afspraken maken en ideeën horen over allerlei zaken zoals:

  • wat wordt de precieze bestemming van de voorziening – hoe gaan we het ‘ beheren’?
  • hoe gaan we om met (o.a. financiële) verantwoordelijkheden
  • wat is de gewenste rechtsvorm -etc.

Wij nodigen hiertoe graag alle bewoners van Oosternieland uit voor een bijeenkomst op

Vrijdag 12 juni om 19.30 in de kerk van Oosternieland

In verband met het kunnen toepassen van de (corona-)regels vragen we jullie om je hiervoor van tevoren op te geven. We kunnen dan, bij voorbeeld, inschatten of we de getalsnorm van 30 personen niet gaan overschrijden en daartoe eventueel en indien nodig, aanpassingen plegen.

U kunt zich opgeven bij Carma van der Linden via het mailadres: oosternieland@outlook.com. Op een andere manier (bellen, appen, doorgeven) mag natuurlijk ook.

Willen jullie je uiterlijk 10 juni 2020 opgeven en aangeven met hoeveel personen je wilt komen?

Jullie ideeën/suggesties zijn van harte welkom en we hopen dat jullie met ons mee willen denken tijdens deze bijeenkomst! De koffie staat dan uiteraard klaar!

We zien jullie opgave graag tegemoet!

De Werkgroep Dorpsvoorziening Oosternieland