Het Dorp

Oosternieland 
Oosternieland ligt ten zuiden van Roodeschool. Het dorp telt ongeveer 155 inwoners.
Oosternieland is een vriendelijk woondorp aan de voet van de dijk in een open landschap. Door de landschappelijke waarden (maren, openheid en dijken) heeft het dorp aantrekkingskracht op de recreant. Bij Oosternieland liggen enkele oude meanders in het landschap.Historie
Het dorp is ontstaan langs een dijk. Het had twee haaks op elkaar staande straten met ruime bebouwing. Later werden er een kerk, een school en enkele woningen en boerderijen gebouwd. Daarna volgden nog enkele kleine uitbreidingen.
Bron: www.eemsmond.nl


Dorpslied
OOSTERNEILAND
Tekst en muziek: Eppe ScholtensOet zeeklai geboren bestait Neiland al ’n eeuwigaid
De kerk mit klok en toren dei d’r al zo lange stait
Loop ik deur Neiland, din kommen herinnerns al gauw
Din roek ik het verleden, joa mien dörpke blief ik trouw

Refrein :
Oosterneiland, hoog ien het noorden van Nederland
Oosterneiland, aan die heb ik mien hart verpand
Oosterneiland, ik wait het klinkt zo gewoon
Moar Oosterneiland, is het dörp woar ik groag woon

Neiland het niks biezunders, moar is toch wel weer uniek
Ain weg mit 40 hoezen mit voak ’n hail specioal publiek
Vanoaf Zieldiek zo noar Diekgat, din linksoaf noar Pasterij
Din ’n stukje over Maarvliet en din begunt het weer opnei

Refrein:
‘T rooie hek en schaidenspoal, dat is nou verleden tied
Moar ook modern Oosterneiland moakt mie nog doaglijks blied
Roemt, rust en ainvoud, de top van ’t Grunniger laand
Doarom blief ik hollen van mien Oosterneiland

Refrein:
Oosterneiland, hoog ien het noorden van Nederland
Oosterneiland, aan die heb ik mien hart verpand
Oosterneiland, ik wait het klinkt zo gewoon
Moar Oosterneiland, is het dörp woar ik groag woon